Coby toen

  • ja

op 1 na laatste schilderij dat ik in lokaal 2 van het SAKB maakte voor de Corona-sluiting
Cor Bakker