Home sweet home (broche)

  • ja

In deze tijd realiseren we des te meer dat het heel belangrijk is om een sleutel te bezitten van een fijn “thuis” op deze af en toe verwarrende aarde!
Hou vol, X Nicolet van Bueren